ДепартаментТелекомуникации

Почетен професор Антони Славински

Почетен професор Антони Славински

e-mail: aslavinski@nbu.bg

 

Антони Славински е роден на 19 май 1946 година в гр. София, България.

Завършил е Техническия университет в София.

От 1969 до 1991 работи в Научноизследователския институт по съобщенията.

От 1992 до 1995 е член на Борда на директорите и зам.-председател „Планиране и изграждане на мрежи“ на Българска телекомуникационна компания, ръководител на проекта за цифровизация на мрежата.

От 1997 до 1999 е назначен за Председател на Комитета по пощи и далекосъобщения.

От 1999 до 2001 е избран за Министър на транспорта и съобщенията.

От 1994 е избран за член на Настоятелството на Нов български университет.

От 2011 е избран за Председател на Настоятелството на Нов български университет.

През 2001 е избран за почетен професор на НБУ за цялостен принос към Нов български университет и за специални заслуги към департамент „Телекомуникации“.

Повече от десет години е бил председател на Асоциация „Телекомуникации“, най-голямата неправителствена организация в сектора и продължава да е член на Управителния съвет.

От 2004 до 2007 е Координатор на Center of Excellences към International Telecommunication Union за страните от Централна и Източна Европа.

Участва в редица национални и международни проекти, сред които „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“, “Насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната информатика и вградените компютърни системи чрез изграждане на мрежа за сътрудничество.

Сред отличията му са Специална награда на IDG „За специални заслуги към българските телекомуникации“ и наградата на IDG "За принос в развитието на Информационното общество".

Специализирал е в Институт Адам Смит - Лондон, Великобритания; Joint Vienna Institute - Виена, Австрия и ITU - Женева, Швейцария.

Автор е на над 100 публикации в България и чужбина.