facebook

ДепартаментТелекомуникации

Партньори

astel

Асоциация "Телекомуникации"
http://www.astel-bg.com/

 esmis
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
https://www.esmis.government.bg/

 

itu

Международен съюз по телекомуникации International Telecommunication Union
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx

 

 

atsa

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД)

http://www.bulatsa.com/

 

 

ict

Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии"

 

http://www.ictcluster.bg/

 

 

multi

Мултиплекс ЕООД

http://www.multiplex.bg/bg/index.html

 

 

Теленова ООД

http://www.telenova.bg/

 

 

Глобъл Систем Сълюшън ООД

http://www.gss.bg/index.html

 

 

 

Юнифай Сървис Център ЕООД

http://www.unify.com/us/

 

 

VIVACOM

http://www.vivacom.bg/bg