facebook

ДепартаментТелекомуникации

Докторанти

Теодора Иванова Пасарелска
 • Име на докторанта
  Теодора Иванова Пасарелска
 • Тема на дисертацията
  Изследване на методите за планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България
 • Научен ръководител
  доц. д-р Георги Петров и проф. д-р Пламен Цветков
Красномир Милков Крачунов
 • Име на докторанта
  Красномир Милков Крачунов
 • Тема на дисертацията
  „Моделиране на знания за нуждите на интелектуалните системи“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Йосиф Аврамов
 • Дата и час на защитата
  17.05.2022 / 15:00
 • Зала
  607 - корпус 2

Прикачени файлове

Венцислав Николаев Йорданов
 • Име на докторанта
  Венцислав Николаев Йорданов
 • Тема на дисертацията
  Технологични особености при подкастинг на музикални събития на живо през мобилната мрежа на 5G и публични уеб платформи
 • Научен ръководител
  доц. д-р Георги Петров и доц. д-р Росен Пасарелски
Кирил Еменуилов Гоцев
 • Име на докторанта
  Кирил Еменуилов Гоцев
 • Тема на дисертацията
  Концепция за програмно, техническо и финансово развитие на обществена телевизия
 • Научен ръководител
  доц. д-р Йосиф Аврамов
Тодор Константинов Дачев
 • Име на докторанта
  Тодор Константинов Дачев
 • Тема на дисертацията
  Интерактивно 3D моделиране и дизайн на обучителни ресурси
 • Научен ръководител
  доц. д-р Полина Михова
Вергиния Петрова Тодорова
 • Име на докторанта
  Вергиния Петрова Тодорова
 • Тема на дисертацията
  Цифрова конвергенция, мултимедия и интерактивна телевизия – приложения и контекст на използване
 • Научен ръководител
  доц. д-р Росен Пасарелски и доц. д-р Георги Петров
Жанет Петрова Захариева
 • Име на докторанта
  Жанет Петрова Захариева
 • Тема на дисертацията
  „Ефекти от въвеждането на електронното управление в България“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Иван Драганов
 • Дата и час на защитата
  28.02.2017 / 14:00
 • Зала
  618 - корпус 2

Прикачени файлове

Кристиан Димитров Томов

 

 

 • Име на докторанта
  Кристиан Димитров Томов
 • Тема на дисертацията
  „Анализ и оптимизиране на вътрешни контролни системи в телекомуникационни структури“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Васил Къдрев
 • Дата и час на защитата
  18.07.2016 / 10:30
 • Зала
  607 - корпус 2

Прикачени файлове

Алена Йосифова Добрева
 • Име на докторанта
  Алена Йосифова Добрева
 • Тема на дисертацията
  Регулаторни проблеми на телекомуникационния пазар в процеса на либерализация и конвергенция
 • Научен ръководител
  проф. Маргарита Петкова
 • Дата и час на защитата
  09.12.2015 / 11:30
 • Зала
  607 - 2 к.

Прикачени файлове

Полина Михова Михова
 • Име на докторанта
  Полина Михова Михова
 • Тема на дисертацията
  Телемедицински функции на медицинска информационна система
 • Научен ръководител
  проф. д-р Живка Винарова, д.м.н.
 • Дата и час на защитата
  14.05.2014 / 16:20
 • Зала
  618 - корпус 2
Георги Костадинов Петров
 • Име на докторанта
  Георги Костадинов Петров
 • Тема на дисертацията
  Многомерна цифрова обработка и анализ на последователности от изображения
 • Научен ръководител
  доц. д-р Панайот Йорданов Илиев
 • Дата и час на защитата
  15.04.2014 / 13:00
 • Зала
  618 - корпус 2
Тереза Ангелова Стефанова
 • Име на докторанта
  Тереза Ангелова Стефанова
 • Тема на дисертацията
  Изследване ефективността на технологии на обучение по телекомуникации
 • Научен ръководител
  проф. Стефан Куцаров, д.н.
 • Дата и час на защитата
  16.12.2013 / 11:00
 • Зала
  618 - корпус 2
Росен Иванов Пасарелски
 • Име на докторанта
  Росен Иванов Пасарелски
 • Тема на дисертацията
  Широколентови радиосистеми и технологии за пренос на данни. Проектиране на хибридна радиосистема. Ефективност при експлоатация и проблеми на внедряване
 • Научен ръководител
  доц. д-р Бончо Балабанов
 • Дата и час на защитата
  14.11.2013 / 11:00
 • Зала
  618 - корпус 2
Николай Петров Милованов
 • Име на докторанта
  Николай Петров Милованов
 • Тема на дисертацията
  Трансформация на мрежи и услуги от IPv4 към IPv6 в мрежите от следващо поколение
 • Научен ръководител
  доц. д-р Иван Богомилов
 • Дата и час на защитата
  18.07.2013 / 10:30
 • Зала
  607 – корпус 2
Иван Иванов Драганов
 • Име на докторанта
  Иван Иванов Драганов
 • Тема на дисертацията
  Особености на телевизионния мениджмънт
 • Научен ръководител
  проф. Иван Георгиев и проф. Антони Славински
 • Дата и час на защитата
  10.02.2011 / 13:45
 • Зала
  617 – корпус 2