facebook

ДепартаментТелекомуникации

Дипломиране

Завършването на бакалавърска или магистърска програма става по желание на студента с държавен изпит или със защита на теза, след покриване на изискванията на програмата за общ брой кредити по програмна схема.

До защита на теза се допускат студенти, постигнали успех не по-нисък от Мн. добър (4.50).

Завършването на бакалавърска програма става и с дипломен проект по желание на студента.

 

Правилата за завършване на учебните програми са описани подробно в:

Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

 

Всеки студент предварително трябва да заяви допускане до дипломиране и задание за бакалавърска или магистърска теза (с научен ръководител, тема, цели на тезата и др.) поне 30 дни по-рано, преди датата посочена като краен срок за предаване на изготвени дипломни работи.

Подаване на документи и консултации – при секретар-специалист.

 

Необходими документи за дипломиране:

- ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за допускане до дипломиране

- Задание за бакалавърска теза

- Задание за магистърска теза

 

Бланките трябва да са разписани от студента и научния ръководител на тезата и предадени лично в офиса при секретар-специалиста на департамент „Телекомуникации“, поне 30 дни по-рано, преди датата посочена като краен срок за предаване на изготвени дипломни работи.

 

Такси за дипломиране:

- бакалаври – 100 лв.

- магистри – 150 лв.

 

Таксата се заплаща няколко дни преди датата на защитата в касата на университета или по банков път:

Банка ДСК BGN - IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF

 

 

Провеждане на защити на бакалавърски и магистърски тези, и държавни изпити, и свързаните с тях срокове:

 

Дати за провеждане на защити на бакалавърски и магистърски тези, и държавни изпити:

Краен срок за предаване на готовите дипломни работи – 1 хартиено копие и 2 CD:

16.04.2024 г.

15.03.2024 г.

04.06.2024 г.

03.05.2024 г.

11.09.2024 г.

10.08.2024 г.

22.10.2024 г.

21.09.2024 г.

 26.11.2024 г.

 25.10.2024 г.