facebook

ДепартаментТелекомуникации

Дипломиране

Завършването на бакалавърска или магистърска програма става по желание на студента с държавен изпит или със защита на теза, след покриване на изискванията на програмата за общ брой кредити по програмна схема.

До защита на теза се допускат студенти, постигнали успех не по-нисък от Мн. добър (4.50).

Завършването на бакалавърска програма става и с дипломен проект по желание на студента.

 

Правилата за завършване на учебните програми са описани подробно в:

Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

 

Подаване на документи и консултации – при секретар-специалист.

 

Необходими документи за дипломиране:

- ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за допускане до дипломиране

- Задание за бакалавърска теза

- Задание за магистърска теза

 

Такси за дипломиране:

- бакалаври – 100 лв.

- магистри – 150 лв.

 

Таксата се заплаща няколко дни преди датата на защитата в касата на университета или по банков път:

Банка ДСК BGN - IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF

 

 

Провеждане на защити на бакалавърски и магистърски тези, и държавни изпити, и свързаните с тях срокове:

 

Дати за провеждане на защити на бакалавърски и магистърски тези, и държавни изпити:

Краен срок за предаване на готовите дипломни работи – 1 хартиено копие и 2 CD:

07.11.2023 г.

07.10.2023 г.

12.12.2023 г.

12.11.2023 г.

30.01.2024 г.

20.12.2023 г.

06.02.2024 г.

06.01.2024 г.