facebook

ДепартаментТелекомуникации

Ръководител на департамент

Проф. д-р Пламен Цветков

 


 

Научно звание: Професор по професионално направление “Комуникационна и компютърна техника” и по професионално направление “Електротехника, електроника и автоматика“.

 

Научна и образователна степен: Доктор по професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“, специалност „Метрология и метрологично осигуряване“

 

Публикации: статии в списания и периодични издания – над 50, доклади в рецензирани сборници на научни форуми – над 6о, книги, учебници и учебни помагала – над 10, участия в научноизследователски договори, проекти по оперативни програми и международни проекти – 30. Има над 80 цитирания на научни публикации, от които над 20 са в Scopus и  Web of Science издания.

 

Ръководени докторанти – 10, от които 4 са защитили докторски дисертации.

 

Участия с научни журита по конкурси за академични длъжности и научни степени – над 20.

 

Дългогодишно участие в международни организационни и програмни комитети на:

 • Международен научен симпозиум "Метрология и метрологично осигуряване"
 • Международна научна конференция „Автоматика“
 • Международна конференция „Предизвикателства на висшето образование през 21 век“

 

Области на професионални интереси:

 • Измервания в телекомуникациите
 • Електрозахранване на телекомуникационни системи
 • Моделиране и компютърно симулиране на системи
 • Измерване и оценка безопасността на електромагнитни полета на мобилни и фиксирани безжични системи
 • Оценка и контрол на качеството на доставената електрическа енергия до крайните потребители
 • Електроизмервателна техника
 • Метрология и метрологично осигуряване
 • Информационно-измервателни системи
 • Измерване параметри на околната среда
 • Електробезопасност

 

Хоби и занимания: риболов, туризъм както и пътуване до интересни и екзотични места и страни.


 

 

За контакти:

корпус 2, офис 609

тел.: 02/8110 609; в. 26092

e-mail: ptsvetkov@nbu.bg