facebook

ДепартаментТелекомуникации

доц. д-р Веселин Чобанов

доц. д-р Веселин ЧобановДепартамент: Телекомуникации

Телефон: -

E-mail: vchobanov@nbu.bg

Приемно време: Понеделник 10:00-13:00 616 II Корпус,Понеделник 16:15-18:00 616 II КорпусПрофесионална автобиография:

Доц. д-р Веселин Чобанов е преподавател в Департамент „Телекомуникации“ на НБУ, с академичен и професионален опит в изключително динамичния енергиен сектор. Възпитаник е на Технически университет – София. Защитава докторска дисертация по проблемите на енергийната и икономическа ефективност на децентрализираните възобновяеми енергийни източници в разпределителните мрежи.

Специализирал е в Швейцарския федерален технологичен институт, EPF-Лозана; Enel S.p.A - Research on the Energy System, Италия; Технически университет Делфт, Холандия; Laboratoire d'Electrotechnique et d'Electronique de Puissance de Lille; Universita di Corsica, Pasqualle Paoli, Corsica, France; Laboratoire Systemes Physiques de l’Environnement ADEME, L2EP - Ecole Centrale de Lille, France Department of Electrical Engineering.

Участва в научни журита по конкурси за академични длъжности и научни степени.

Ангажиран е в национални и международни проекти свързани с интеграцията на възобновяемите енергийни източници и устойчивите енергийни решения, както и с разработването и оценката на Европейски проекти, посветени на иновациите и енергийния преход. По тези тематични направления е консултант към Европейската комисия.

Участва в редица международни организации, член е на IEEE и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, с пълна проектанска правоспособност.

Научните интереси на доц. д-р Веселин Чобанов обхващат широк спектър от дейности в енергетиката: енергийни пазари; енергиен преход; нисковъглеродна икономика; енергийна ефективност и иновации; блокчейн технологии в медицината; киберсигурност.
Успешно съчетава академичния и практически опит за разработване на устойчиви и ефективни енергийни стратегии за бизнеса. Експерт в областта на енергийните решения и иновациите.

Автор и съавтор е на научни публикации, реферирани в световни бази данни Scopus и Web of Science.

Курсове от текущия семестър:
TCMB038 Иновации и блокчейн технологии;
TCMB039 Енергетика и енергийна ефективност;
TCMM393 Енергиен преход и икономически растеж.Публикации: