ДепартаментТелекомуникации

Проекти

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД „УЧЕБНИ ПРОГРАМИ“ КЪМ ФАКУЛТЕТИТЕ
 • Проект към Фонд „Учебни програми“ на ФБО:
  „Отпечатване на рекламни брошури за бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии““

  Проектът има за цел да осигури финансиране за отпечатване на рекламни брошури за бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии”. Брошурите ще бъдат използвани за популяризиране на бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии” на департамент „Телекомуникации” сред ученици, които посещават НБУ, както и при посещение на преподаватели от департамента в училища в гр. София и в страната. Разпространението на рекламните брошури сред кандидат-студенти ще допринесе за популяризиране на възможностите за обучение в НБУ, обучението по телекомуникации и за привличане на бъдещи студенти за бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии”.
  Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Тереза Стефанова

  Рекламна брошура за бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии”