facebook

ДепартаментТелекомуникации

Проекти

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД „УЧЕБНИ ПРОГРАМИ“ КЪМ ФАКУЛТЕТИТЕ
 • Проект към Фонд „Учебни програми“ на ФБО:
  Сервизиране и модернизиране на 3D принтер
  Проектът има за цел ремонт и подобрение на първия закупен от НБУ 3D принтер Leapfrog Creatr. Конструкцията е здрава и стабилна, способен е да печата модели с голям обем, както и да използва едновременно два цвята и може да се използва от широк кръг студенти. Принтерът се нуждае от подмяна на дънна платка и модернизация на управляваща електроника, както и възможност за автономна работа чрез индивидуален панел за управление. Целта е всички студенти в НБУ да се възползват от възможностите на принтера.
  Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Петров
  Участници: преподавател гл.ас. д-р Йоана Иванова и студенти от БП
  https://github.com/HD1D1/Leapfrog-Create-Upgrade-with-BigTreeTech-Parts

   

   

  Проект към Фонд „Учебни програми“ на ФБО:
  „Отпечатване на рекламни брошури за бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии““

  Проектът има за цел да осигури финансиране за отпечатване на рекламни брошури за бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии”. Брошурите ще бъдат използвани за популяризиране на бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии” на департамент „Телекомуникации” сред ученици, които посещават НБУ, както и при посещение на преподаватели от департамента в училища в гр. София и в страната. Разпространението на рекламните брошури сред кандидат-студенти ще допринесе за популяризиране на възможностите за обучение в НБУ, обучението по телекомуникации и за привличане на бъдещи студенти за бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии”.
  Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Тереза Стефанова

  Рекламна брошура за бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии”

   

   

  Проект към Фонд „Учебни програми“ на МФ:
  „Участие на студент в научна конференция“

  Проектът има за цел да осигури финансиране за участие на студента Тодор Константинов Дачев от магистърска програма „Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии“ в научна конференция. Студентът взе участие в представянето на доклад и в дискусиите в научните сесии в Годишната университетска научна конференция на Национален военен университет „В. Левски“, гр. Велико Търново, която се проведе на 14-15 юни 2018 г. Студентът Тодор Дачев е съавтор с гл. ас. д-р Тереза Стефанова в доклад на тема „Оценка на обучението на студенти в областта на Комуникационната и компютърна техника“. Докладът от конференцията е публикуван в Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ, електронно издание на Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISBN 978-619-7246-20-9.
  Реализирането на проекта за участие на студента Тодор Дачев в научната конференция допринася за популяризиране на възможностите, които НБУ предоставя на студентите за участие в научни форуми.
  Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Тереза Стефанова

   

   

  Проект към Фонд „Учебни програми“ на ФБО:
  „Създаване на материална база за обучение към курс ТСМВ014 Измервания в електрониката“

  Проектът има за цел да осигури финансиране за създаване на материална база за курс ТСМВ014 Измервания в електрониката. С предоставените средства бяха закупени измервателни уреди, елементи и материали, които са необходими за провеждане на практическите занятия в курса.
  Реализирането на проекта осигурява ефективното провеждане на практическите занятия, допринася за формирането на практически уменията за работа с лабораторно оборудване, реализиране и експериментално изследване на основните видове електронни схеми.
  Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Тереза Стефанова