facebook

ДепартаментТелекомуникации

Влакнесто-оптични комуникационни системи

ef_184x250_fit_478b24840a

Влакнесто-оптични комуникационни системи

Ервин Фердинандов, Боряна Пачеджиева, Калин Димитров

Научни и учебни издания

Понастоящем, по данни на ITU, около 90% от всички финансови инвестиции в областта на комуникациите се насочват към оптичните комуникации. Това се дължи на големите предимства, които осигурява оптичното лъчение като носител на информация.По една единствена оптична линия (напр., по само едно оптично влакно), могат по принцип да се предават едновременно около 106 телевизионни програми или около 108 телефонни разговори. Само оптичното лъчение позволява предаване на цели изображения (без развиване по редове). При това се осъществява плътност на информацията около 108 bit / sm2. Единствено в оптичния обхват. Може да се реализира обработка на информацията на оптично равнище с използване на високоефективни методи като, например, холографията. Много атрактивна е малката разходимост на разпространяващия се в пространството лазерен сноп. На разстояние 100км от предавателна оптична антена с диаметър 0,5м, диаметърът на лазерния сноп е само около 1м. Тази извънредно малка разходимост обуславя огромната разделителна способност на лазерните локатори. Като приблизителна оценка може да се приеме, че по най съществените показатели и характериситки, оптичните комуникационни системи превъзхождат микровълновите около 1000 пъти.