facebook

ДепартаментТелекомуникации

РАДИОЧЕСТОТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ: ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ И БИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ

korica-a-stancheva-07-2020_184x250_fit_478b24840a

РАДИОЧЕСТОТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ: ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ И БИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ

Анушка Станчева, Издателство Асеневци, София 2020

Научни и учебни издания

Тази книга обхваща две важни области, включващи електромагнитните излъчвания от радиокомуникационни мрежи и радиосъоръжения, електромагнитна съвместимост (ЕМС) и биологични ефекти. От една страна, ЕМС характеризира способността на устройство или система да функционират със задоволително качество в работната им електромагнитна обстановка и да не създават недопустими смущаващи електромагнитни въздействия за нито едно от устройствата, функциониращи в същата електромагнитна обстановка. От друга страна, книгата се фокусира върху съществуващите ограничения за облъчване на хората с електромагнитни полета (ЕМП) и тяхното биологично въздействие. Важността на тези проблеми в последните години се увеличава пропорционално на нарастването на телекомуникационните приложения, които използват радиочестотния спектър. Има особен интерес към приложения, където приемо-предавателните устройства са разположени близо до човешкото тяло. Значението на тази тематика в последните десетилетия стимулира изследователската работа в тези области и съответното публикуване на редица регулаторни документи, стандарти и препоръки.

Трябва да се отбележи, че в България по-рано не са издавани книги, които да покриват целия комплекс въпроси, свързани с тези проблеми.

Книгата е предназначена за докторанти и студенти по радиокомуникации (фиксирани и мобилни клетъчни комуникации) и ЕМС. Може да бъде полезна и за преподаватели и инженери, работещи в областта на радиочестотния спектър, ЕМС и облъчването на човека с радиочестотни електромагнитни полета.

 

ISBN 978-619-7586-06-0

Издателство Асеневци

София, 2020