facebook

ДепартаментТелекомуникации

Особености на телевизионния мениджмънт Второ допълнено издание

21_184x250_fit_478b24840a

Особености на телевизионния мениджмънт Второ допълнено издание

Иво Драганов, Издателство Валентин Траянов

Научни и учебни издания

Второ допълнено издание

Управлението на електронни медии и по-специално на телевизия е нова материя, както за България, така и за Европа. В рамките на ЕС размерът на инвестициите и приходите надхвърлят десетки милиарди евро. Новата индустрия изисква мениджъри с академична  подготовка и професионален опит. Засега на тази територия се реализират хора с близки професии и общи познания. От гледна точка на този професионален и финансов  контекст темата за особеностите на телевизионния мениджмънт е важна и навременна. В днешно време телевизията, каквато е една от тезите  в този труд, изгражда социокултурни модели на поведение, създава примери за подражателство, налага гледни точки и тон на всеки дебат по всички актуални проблеми от съвременното обществено-политическо, икономическо, социално и културно развитие на обществото и държавата. Затова тезата, която  анализираме заслужава сериозно внимание.