facebook

ДепартаментТелекомуникации

Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи : Книга втора : Цифрови телефонни мрежи

korica-mp2_184x250_fit_478b24840a

Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи : Книга втора : Цифрови телефонни мрежи

Маргарита Петкова, Издателство: Нов български университет

Научни и учебни издания

В книгата са дадени основните постановки за цифровите мрежи - същност, структура, сигнализации,

синхронизация, таксуване, принципи на планиране и взаимодействие между мрежите. Описани са също и

основните цифрови мрежи - интегрално цифровите мрежи IDN, цифровите мрежи с интеграция на услугите

ISDN, интелигентните мрежи IN и съвременните операторски центрове.