facebook

ДепартаментТелекомуникации

Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи : Книга трета : Цифрови комутационни системи

korica-mp3_184x250_fit_478b24840a

Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи : Книга трета : Цифрови комутационни системи

Маргарита Петкова, Издателство: Нов български университет

Научни и учебни издания

Целта на книгата е да даде основни познания по съвременните цифрови комутационни системи,

разпространени масово по света и кратка информация за внедряваните в мрежата на БТК цифрови

комутационни системи AXE на фирмата Ериксон и EWSD на фирмата Сименс. За да се избегне дублиране

на информацията за двете цифрови комутационни системи, някои от проблемите са разгледани по-

детайлно в системата AXE, а други - в системата EWSD. Тъй като специализираната литература по този

проблем е изключително на английски език, специфичните термини върху фигурите са дадени умишлено

на английски език с превод в текста на български език.