facebook

ДепартаментТелекомуникации

Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи : Книга шеста : Техническа експлоатация и

korica-mp6_184x250_fit_478b24840a

Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи : Книга шеста : Техническа експлоатация и

Маргарита Петкова, Издателство: Нов български университет

Научни и учебни издания

Целта на книгата е да систематизира основните дейности по експлоатацията и поддържането на

днешните цифрови мрежи с комутация на канали (PSTN и ISDN) и организацията на тези дейности. Тъй

като най-сложните от функционална гледна точка системи са цифровите централи, в книгата се обръща

основно внимание на тях.
В книгата е систематизиран и обобщен натрупаният до сега опит на БТК-ЕАД по екплоатация и

поддържане на цифровите мрежи и опитът на телекомуникацинните оператори от много страни.