facebook

ДепартаментТелекомуникации

Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи : Книга четвърта : Тенденции в развитието на

korica-mp4_184x250_fit_478b24840a

Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи : Книга четвърта : Тенденции в развитието на

Маргарита Петкова, Издателство: Нов български университет

Научни и учебни издания

Целта на книгата е да се направи кратък обзор на перспективите за развитие на телекомуникационните

мрежи и услуги. Разглеждат се общите тенденции за развитието на мрежите и използваните в тях

технологии, както и потребностите от нови услуги. По-подробно се описват новите концепции на

внедряваната в мрежата на БТК техника на фирмите Сименс и Ериксон и техните платформи, съответно

SUPRASS и ENGINE с гамата технологични продукти. Предвид на това, че почти цялата литература и

публикациите по тези проблеми са на английски език, включените фигури са предложени на английски

език с преводи под тях. За улеснение е приложен и списък на използваните в книгата съкращения и

термини на английски език.