facebook

ДепартаментТелекомуникации

Излъчване и разпространение на електромагнитните вълни

izlachvane-web_184x250_fit_478b24840a

Излъчване и разпространение на електромагнитните вълни

Александров, Ангел ; Стефанова, Тереза. - София: Аскони-издат, 2014

Научни и учебни издания

Учебникът „Излъчване и разпространение на електромагнитните вълни” е предназначен за студенти от Нов Български Университет, програма Телекомуникации по едноименен курс. В него са разгледани основни въпроси от теорията на електромагнитните вълни, поляризацията и разпространението им в различни среди, влиянието на атмосферата при разпространение на електромагнитните вълни с различни честоти, видовете антени и техните характеристики. Отделено е специално внимание на въздействието на електромагнитните вълни върху човека и защитата от тях.

Теоретичният материал по отделните теми е подкрепен с много решени примери.
Учебникът може да се използва от студенти, инженери, специалисти и радиолюбители, работещи във всички сфери на съвременните радиокомуникации.