facebook

ДепартаментТелекомуникации

Дизайн на цифрови електронни устройства с VHDL и Quartus II, част 3

korica-3_184x250_fit_478b24840a

Дизайн на цифрови електронни устройства с VHDL и Quartus II, част 3

Георги Петров, Пламен Цветков, Иван Богомилов, Издателство Херон Прес София

Научни и учебни издания

Кат. Nо 12042

127 страници.

Част III е посветена на въпросите, касаещи дизайна на сложни цифрови устройства и блокове с VHDL и Quartus II. Като примери са дадени базови блокове използвани в съвременните цифрови компютри, комуникационни интерфейси, модули за кодиране и обработка на сигналите, серво контролери.
Учебният материал е предназначен за напреднали потребители. Разгледани са примери на крайни автомати, контролери за управление на стъпкови електродвигатели, серво машинки и други електро задвижвания. Стъпка по стъпка е проследена архитектурата и направата на 8 битово процесорно ядро с редуциран набор от инструкции. Разгледани са серийни комуникационни интерфейси (SPI и RS232), блокове за кодиране на данни (контрол на четност, Манчестър, NRZ, код на Хеминг), дадени са описания на типови блокове за цифрова обработка на сигналите (FIR, IIR филтри). Всеки отделен пример е съпътстван с кратко описание за основните функции и приложение на конкретния електронен блок. Изходния VHDL код е на приложения диск. Използвайки възможностите за симулация на проектираните решения сте освободени от нуждата да имате достъп до скъпи развойни китове в процеса на обучение.

По-долу е дадено кратко описание на съдържанието на всяка една от главите.

• Глава 1 е посветена на реализацията на различни видове контролери (крайни автомати) използвани за задвижване на стъпкови, безчеткови и серво електромотори. Препоръчвам да започнете четенето именно от глава 1.
• Четейки глава 2 стъпка по стъпка ще се запознаете с архитектурата и начините за описание на отделните и градивни блокове на 8 битово учебно процесорно ядро “Jay” (кръстено на птицата сойка). Може да считате, че реализирайки учебното процесорно ядро ще придобиете достатъчно практически знания и умения за описание, четене и разбиране на произволна по сложност електронна система. Именно за това тази глава е и най-обширна.
• Глава 3 дава за примери за реализацията на два често ползвани серийни интерфейси за комуникация SPI (Serial Peripheral Interface) и RS232 (Recommended Standard 232). Въпреки, че разгледания пример излиза извън рамките на по-съвременните техни аналози, като Ethernet, IRDA, USB и други, именно те лежат в основата на електронните комуникации и все още много често се използват под една или друга форма при реализацията на вградени системи. Като практически пример е разгледана реализация на SPI интерфейс за връзка с аналогово цифров преобразувател (АЦП).
• В глава 4 ще намерите повече примери касаещи кодирането на цифровите данни. Използването на един или друг код позволява данните да бъдат предадени в по-сбит вид (компресирани), или подсигурява възможността те да бъдат коректно декодирани при наличие на грешки възникнали в процеса на предаване (така нареченото шумозащитно кодиране).
• Глава 5 е посветена на основите на цифровата сигнална обработка. Обсъдени са основните теоретични постановки при реализацията на цифрови филтри (осредняващ, прозоречен и рекурсивен филтър за едномерни сигнали, както и медианен статистически филтър).
• Глава 6 е най-кратка, в нея се препоръчват 3 добре познати и широко използвани за обучение китове подходящи за начинаещи.

Прикачени файлове