facebook

ДепартаментТелекомуникации

Актуално

tl1_678x410_crop_478b24840a
26.05.2016 11:20

Семинар „Управление на трафика (QoS) в PLMN“

Корпус 2, зала 618

Организатор:
департамент „Телекомуникации“

Водещ:
доц. д-р Васил Къдрев

Участници:
студенти и преподаватели от департамента

Качеството на обслужване QoS (Quality of Services) се дефинира чрез съвкупност от параметри, но главното е балансът на удовлетвореността на абоната от получаваната услуга и цената, която плаща за нея - т.е. наличие на съответни стойности на тези технически параметри (дефинирани в стандартите).

В тази връзка качеството на обслужване, от гледна точка на теория на телетрафика, се явява ключов фактор като баланс на: големина на обслужваща система или мрежа (инвестиция) и големина на абонатния трафик към тази обслужваща система (приходи от него).

Проблемите на развитието на телекомуникациите като предоставяни услуги (приходи от тях) са свързани с развитието на технологиите (в областта на електрониката и софтуера), но и с участието на абонатите (чрез качеството на тяхното обслужване) в този процес.

Доц. Къдрев е завършил ТУ-София и докторантура в Москва, има специализация в ETSI Франция. Има 32 г. стаж в областта на телекомуникациите, а преподавателски стаж от 1997 г. - във ВТУ „Т. Каблешков“–София, ТУ-Варна, Бургаски свободен университет и Русенски университет. Ръководител и супервайзор на университетската телекомуникационна и информационна мрежа на ВТУ „Т. Каблешков“ – София за периода 2001-2010 г. Преподавателски опит в НБУ – 4 години, издадени книги – 4, научни публикации – над 60.

Изображение: http://thetelecomsblog.blogspot.bg/