facebook

ДепартаментТелекомуникации

Актуално

qo-s_678x410_crop_478b24840a
26.05.2016 13:00

Семинар „Управление на трафика (QoS) в пакетни мрежи (VoIP)“

Корпус 2, зала 618

Организатор:
департамент „Телекомуникации“

Водещ:
доц. д-р Васил Къдрев

Участници:
студенти и преподаватели от департамента

Мрежата с пакетна комутация е с разпределено управление и е съвкупност от комутационни възли и линии. В идеалния случай всички комутационни възли трябва винаги да знаят състоянието на цялата мрежа.
Поради разпределението на управлението във възлите, мрежата е натоварена допълнително от обмен на информация за състоянието на ресурсите и винаги има закъснения между промяната на състоянието на ресурсите на мрежата и получаването на информация за тази промяна навсякъде.
В резултат мрежата с пакетна комутация никога не може да работи „перфектно“ и се използват сложни механизми, за да се намалят допълнителното натоварване и закъсненията.

Доц. Къдрев е завършил ТУ-София и докторантура в Москва, има специализация в ETSI Франция. Има 32 г. стаж в областта на телекомуникациите, а преподавателски стаж от 1997 г. - във ВТУ „Т. Каблешков“–София, ТУ-Варна, Бургаски свободен университет и Русенски университет. Ръководител и супервайзор на университетската телекомуникационна и информационна мрежа на ВТУ „Т. Каблешков“ – София за периода 2001-2010 г. Преподавателски опит в НБУ – 4 години, издадени книги – 4, научни публикации – над 60.

Изображение: cisco.com