facebook

ДепартаментТелекомуникации

Актуално

img-0002_678x410_crop_478b24840a
04.05.2016 14:40

Семинар „Стандартизацията ключов фактор за успех в ИКТ“

Корпус 2, зала 703

Организатор:
департамент „Телекомуникации“

Водещ:
доц. д-р Анушка Станчева

Европейските и другите стандарти са необходими в едно общество на цифровите технологии, за да се обезпечи оперативната съвместимост на мрежите и системите, особено в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Представят се работни документи, стратегии и политики на Европейската комисия за нова визия в стандартизацията в областта на ИКТ.

Доц. д-р Анушка Станчева е магистър, инженер по радиоелектроника, доктор - Устойчивост към радиосмущения на радиоелектронни средства. Област на професионални интереси - ЕМС анализи, математически модели и прогнозиране; електромагнитна съвместимост (ЕМС) на наземни радиосъобщителни системи, включително безжични системи, базирани на GSM/UMTS, CDMA, DECT и други стандарти за мобилни комуникационни системи; измерване на параметри на излъчване и на устойчивост в съответствие с хармонизираните стандарти за ЕМС.
Ръководител на Проект към ФНИ - „Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони“.