ДепартаментТелекомуникации

Актуално

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
17.12.2019 18:00

Семинар „Оценка на ЕМС на радиокомуникационни системи“

Корпус 2, зала 607

Организатор:
дeпартамент „Телекомуникации“

Водещ:
доц. д-р Анушка Станчева


Ефектът от нежеланата енергия, дължащa се на еднo или комбинация от няколко желани и нежелани излъчвания при приемане на сигнал в радиокомуникационна система има като резултат влошаване на работните характеристики, погрешно детектиране или загуба на информация. За предотвратяване на подобни смущаващи ситуации ключов елемент е прогнозирането на вероятността за смущения и оценката за ЕМС въз основа на стандартизиран критерии. На семинара ще бъдат представени резултати от анализ на критериите за ЕМС за основни радиокомуникационни системи и служби, стандартизирани от ITU-R.

Доц. д-р Анушка СТАНЧЕВА е магистър, инженер по радиоелектроника. Доктор по Устойчивост към радиосмушения на радиоелектронни средства
Област на професионални интереси - ЕМС анализи, математически модели и прогнозиране; електромагнитна съвместимост (ЕМС) на наземни радиокомуникационни системи, включително безжични системи, базирани на GSM/UMTS, , LTE, 5G и други стандарти за мобилни комуникации; измерване на параметри на излъчване и на устойчивост в съответствие с хармонизираните стандарти за ЕМС.