facebook

ДепартаментТелекомуникации

Актуално

img-0005_678x410_crop_478b24840a
26.04.2016 13:00

Семинар „Антенни технологии в съвременните цифрови мобилни комуникации“

Корпус 2, зала 703

Организатор:
департамент „Телекомуникации“

Водещ:
доц. д-р Анушка Станчева

Представят се интелигентни антенни технологии и системи - антенни системи с превключване на лъча и с адаптивни антенни елементи. Фокусът е насочен към функциите, архитектурата и ползите от използването на интелигентните антенни системи в съвременните мобилни комуникации.

Доц. д-р Анушка Станчева в магистър, инженер по радиоелектроника, доктор - Устойчивост към радиосмушения на радиоелектронни средства, Област на професионални интереси - ЕМС анализи, математически модели и прогнозиране; електромагнитна съвместимост (ЕМС) на наземни радиосъобщителни системи, включително безжични системи, базирани на GSM/UMTS, CDMA, DECT и други стандарти за мобилни комуникационни системи; измерване на параметри на излъчване и на устойчивост в съответствие с хармонизираните стандарти за ЕМС.
Ръководител на Проект към ФНИ - „Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони“.