facebook

ДепартаментТелекомуникации

Актуално

osv-diagram-copy_678x410_crop_478b24840a
28.05.2015 18:00

Начална конфигурация на мрежов възел (OpenScape Voice Server)

Семинар

 

Корпус 2, зала 618

 

Организатор:
департамент „Телекомуникации“

 

Водещ:
доц. д-р Васил Къдрев

 

Модератор:
инж. Явор Ганчев, фирма Unify - студент

 

Една телекомуникационна система, каквато е OpenScape Voice Server, има страна за свързване на абонати и страна за връзки с външния свят. Целта на семинарното занятие е студентите да се запознаят с начално администриране на мрежовия възел.

 

Разглеждат се:
Административен панел Common Management Platform.
Офис кодове (Office codes) в OpenScape Voice.
Home Directory номера - системни ресурси, които в OpenScape Voice системата могат да бъдат предназначени за абонати (Subscribers), крайни точки (Endpoints) или услуги (Services), или да бъдат запазени за изключително ползване от определена бизнес група BG (Business Group).
Home Directory номерът е т.нар. главен номер, предназначен за даден абонат. Directory номерът на абоната може да бъде или публичен (Public) (съгласно E.164), или частен (Private).

Home Directory номерата са свързани с офис код и могат да бъдат зададени като номера за абонати, за фантомни (допълнителни) линии, за крайни точке (еndpoints) или за услуги.
Администриране на Номерационния план (Numbering plan) - номерационна схема с набор от правила за маршрутизиране за назначаване на телефонни номера към абонатите и маршрутизиране в мрежата.
Видовете номерационни планове в OpenScape Voice са:
Private Numbering Plan; Common Numbering Plan; Global Numbering Plan.

Доц. Къдрев е завършил ТУ-София и докторантура в Москва, има специализация в ETSI Франция. Има 32 г. стаж в областта на телекомуникациите, а преподавателски стаж от 1997 г. - във ВТУ „Т. Каблешков“–София, ТУ-Варна, Бургаски свободен университет и Русенски университет. Ръководител и супервайзор на университетската телекомуникационна и информационна мрежа на ВТУ „Т. Каблешков“ – София за периода 2001-2010 г. Преподавателски опит в НБУ – 4 години, издадени книги – 4, научни публикации – над 60.