facebook

ДепартаментТелекомуникации

Актуално

new-bulgarian-university-logo-copy-67_678x410_crop_478b24840a
05.05.2015 09:40

Компютърни мрежи и мрежови устройства

Семинар

Корпус 2, зала 701

 

Организатор:

департамент „Телекомуникации“

 

Водещ:

гл. ас. д-р Росен Пасарелски

 

Семинарът има за цел да представи компютърните мрежи и мрежовите устройства, техните основни функции и взаимосвързаност. Ще бъдат разгледани видовете мрежови топологии и елементи. Ще бъде представена класификация на мрежите по начина на администрирането им. В дискусионна форма ще се обсъди въпроса „Колко е умна мрежата Ви?“ и други. Семинарът ще бъде полезен за студенти на НБУ, както и за външни гости.

Гл. ас. д-р Росен Пасарелски е щатен преподавател към БФ на НБУ, департамент „Телекомуникации“ с дългогодишен опит в областта на телекомуникациите.