facebook

ДепартаментТелекомуникации

Ръководител на департамент

проф. д-р Пламен Цветков

корпус 2, офис 609

тел.: 02/8110 639; в. 26092

е-mail: ptsvetkov@nbu.bg

 

 

 

За консултации на кандидат-студенти, студенти и дипломанти:

 

Секретар-специалист

инж. Цветелина Попова

корпус 2, офис 616

тел.: 02/8110 636; вътр.: 26162

моб. тел.: 0899219152

e-mail: cpopova@nbu.bg

 

 

 

 

 

Секретар

инж. Биляна Бенкова

корпус 2, офис 609

тел.: 02/8110 609; вътр.: 26091

e-mail: bbenkova@nbu.bg

 

 

 

 

Департамент „Телекомуникации“ към НБУ е учреден през февруари 1994 г. Неговите преподаватели и консултанти са изтъкнати специалисти от различни висши училища, държавни и частни институции и фирми, пряко ангажирани с развитието на телекомуникациите в страната. Департаментът подготвя ново поколение телекомуникационни специалисти с качества за работа в екип и знания и умения в областта на най-съвременните телекомуникационни системи и технологии, способни да се справят в сложни ситуации и да вземат правилни управленски решения.


Департамент „Телекомуникации“ работи в областта на съвременните стандарти в телекомуникационните системи, технологии и услуги, както и за създаването на експериментален академичен технологичен парк по телекомуникации на територията на Университета, който да позволява:

  • обучение, провеждане на практикуми и стажове, изготвяне на магистърски тези и докторантски трудове на обучаващите се в програмите на Департамента и на студенти и докторанти от други специалности в НБУ;
  • експериментално внедряване на нови телекомуникационни технологии в образованието съвместно с български и чужди фирми;
  • осигуряване на база за научна и развойна дейност и съвместни изследвания с български и чужди университети, организации и фирми;
  • среда за внедряване на експериментална телевизия, радио- и телевизионен център за услуги и промоции на новите телекомуникационни технологии за гражданите, бизнеса, администрацията и др.


Към Департамента функционират две специализирани учебни зали – лаборатории „Телекомуникации“ I и II. 

 


DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS (Брошура на английски език)