facebook

ДепартаментТелекомуникации

Ръководител на департамента

 

Доц. д-р Георги Петров


 

Доц. д-р Георги Петров е роден на 11 април 1980 г. в София. Средното си образование получава в 18 СОУ „Уилям Гладстон”, София. През 2005 г. завършва магистърска програма „Мениджмънт на телекомуникациите” в НБУ, където през 2008 г. защитава докторска дисертация на тема: „Многомерна цифрова обработка на последователности от изображения”.

 

Основната му изследователска и преподавателска дейност е свързана с НБУ, където работи от 2003 г. В периода на следването си участва в различни аутсорсинг проекти. В периода 2004–2007 г. разработва иновативен прецизен изследователски фото плетизмограф „Digital eArclip sensor” за компания Stress-RX, Чикаго, САЩ. От 2005 до 2008 г. заедно с експерти от департамент „Телекомуникации“ на НБУ участва като независим консултант към Центъра за усъвършенстване на кадри към Международния съюз по телекомуникации (ITU Женева) по програмите: Technology trends, Spectrum management. От 2009 до 2011 г. е директор на магистърска програма „Телекомуникации” на НБУ.

 

Автор и съавтор е на над 60 статии в интердисциплинарни направления на ИКТ системите и технологиите и на три учебни помагала от серията: „Дизайн на цифрови електронни устройства с VHDL и Quartus II”. От 2002 г. се занимава професионално с програмиране на приложения за обработка на сигнали и изображения, а от 2008 г. с VHDL дизайн. Професионалните му интереси са свързани със съвременните широколентови телекомуникационни системи, технологии и услуги.   

 

 

 

За контакти:

 

корпус 2, офис 609

тел.: 02/8110 609; в. 26092

e-mail: gpetrov@nbu.bg