facebook

ДепартаментТелекомуникации

USB

usb_184x250_fit_478b24840a

USB

Стефан Куцаров, Издателство на Нов български университет, 2016

Научни и учебни издания

Това първо издание на български език за най-масово използвания съвременен интерфейс USB може да

бъде използвано като университетски учебник, както и за допълване и разширяване на знанията на

ползващи го в практиката си специалисти. Интерфейсът е създаден за компютърни устройства и

системи, но бързо разширява приложенията си извън тях, например в битовата електроника,

индустрията и автомобилостроенето - достатъчно е да се споменат ползваните едва ли не навсякъде

преносими памети (флаш-памети, "флашки"), които чрез него осъществяват обмена на данни. Още през

2012 т. в експлоатация е имало над 10 милиарда ползващи го под една или друга форма устройства,

само през същата година са произведени 4,2 милиарда, а прогнозите за 2018 г. сочат производство от

5,1 милиарда. В изданието са дадени основни сведения за разновидностите на интерфейса,

съществуващите интегрални схеми за реализацията му, модулите за свързване на устройства чрез него

и типични примери за такива с вграден интерфейс. Достатъчно подробно са описани неговите куплунги

и кабели, което е съществено за практическото му използване.

 

ISBN 978-954-535-927-9

 

Прикачени файлове