facebook

ДепартаментТелекомуникации

Основи на електронните схеми Том III: Аналогови и интегрални схеми

korica-sk-osn-t3_184x250_fit_478b24840a

Основи на електронните схеми Том III: Аналогови и интегрални схеми

Стефан Куцаров, Издател: Нов български университет

Научни и учебни издания

Третата част на четиритомната поредица "Основи на електронните схеми" включва въпроси, свързани със съвременните аналогови интегрални схеми. Описани са принципите на реализация, най-важните параметри и характерни приложения на операционните усилватели, компараторите, генераторите на синусоидални напрежения и импулси, синтезаторите на честота, линейните и ключовите постояннотокови стабилизатори, цифроаналоговите и аналоговоцифровите преобразуватели. Дадени са много примери за приложение на всяка от разновидностите аналогови интегрални схеми. Съдържанието и начинът на представяне на материала позволява книгата да бъде ползвана като учебно помагало на изучаващите електроника студенти от всички университети.

ISBN: 9789545356308

Прикачени файлове