facebook

ДепартаментТелекомуникации

Основи на електронните схеми Том II: Цифрови интегрални схеми

korica-sk-osn-t2_184x250_fit_478b24840a

Основи на електронните схеми Том II: Цифрови интегрални схеми

Стефан Куцаров, Издател: Нов български университет

Научни и учебни издания

Втората част на четиритомната поредица "Основи на електронните схеми" е посветена на най-масово използваните интегрални схеми. Разгледани са основните технологии за реализацията им и същността на логическите елементи, комбинационните логически схеми, тригерите, регистрите, броячите, генераторите на импулси, паметите. Дадени са много примери за съвременни интегрални схеми. Съдържанието и начинът на представяне на материала позволяват книгата да бъде ползвана като учебно помагало на изучаващите електроника студенти от всички университети.

ISBN: 9789545356292

Прикачени файлове