facebook

ДепартаментТелекомуникации

Годишник 2019 г., том 6

Korica19

Годишник Телекомуникации 2019, том 6
(Yearbook Telecommunications 2019, vol. 6)

 

Issue metrics for Yearbook Telecommunications Volume 6, 2019:
Submitted: 28
Rejected: 12
Withdrawn: 0
Published: 16
Acceptance rate: 57%
Published: 2019-09-29

Статии (Articles) “open access”:

Автор/и

Списък на публикациите

Стр.
1  Филип Андонов  Сравнителен анализ на PYTHON с други програмни езици 1-15
2  Цветелина Симеонова  Анализ и оценка на риска от рискови технически системи при разработването на методика за обучението на студенти въз основа на метода дърво на отказите (Fault Tree)  17-27
 Цветелина Симеонова  Изследване на риска при светофорна схема като рискова техническа система чрез метода дърво на отказите  29-36
 Yoana Ivanova  Trends in the use of high technology solutions for cybersecurity of critical infrastructure  37-44
 Йоана Иванова  Моделиране на корпоративна глобална IP мрежа с мултимедийни услуги  45-53
 Ивайло Благоев, Владимир Монов, Гергана Василева  Основни проблеми при разработката и предоставянето на персонализирано електронно обучително съдържание  55-61
 Цветелина Симеонова  Анализ и оценка на риска от рискови технически системи при разработването на методика за обучението на студенти въз основа на метода дърво на събитията (Event Tree Analysis)  63-73
 Цветелина Симеонова  Анализ и оценка на риска от рискови технически системи при разработването на методика за обучението на студенти чрез трансформиране на структури  75-82
 Йоана Димитрова  Икономически ползи от корпоративното електронно обучение  83-93
10 Вергиния Тодорова, Росен Пасарелски Анализ на основните компоненти и процеси за приемане и преработка на телевизионно съдържание в IPTV 95-104
11 Росен Пасарелски, Вергиния Тодорова Анализ на протоколите и техниките за пренос на глас чрез Интернет протокол 105-113
12 Цветелина Симеонова Анализ и оценка на риска от рискови технически системи при разработването на методика за обучението на студенти въз основа на метода динамично дърво на отказите (Dynamic Fault Tree) 115-123
13 Петър Арабаджийски Организационни аспекти за администриране на дронове 125-135
14 Георги Петров, Васил Къдрев Система за мониторинг и Интернет свързаност за малките земеделски стопанства в отдалечени и труднодостъпни региони 137-145
15 Маргарита Петкова Подходи за създаване на инфраструктури за мрежови и Интернет иновации 147-160
16 Росен Пасарелски Милиметровият честотен обхват като перспектива за 5G мрежи 161-170