ДепартаментТелекомуникации

Годишник 2018 г., том 5

Годишник 2018 г., том 5 (Yearbook 2018, vol. 5)

 

 Автор/и

Списък на публикациите

1

Цветелина Симеонова

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВОВИДНИ СТРУКТУРИ ЗА АНАЛИЗ НА ЛИНЕЙНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ ПРИ ПОСТОЯННИ ВХОДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

2

Цветелина Симеонова, Алекс Велков 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВОВИДНИ СТРУКТУРИ ЗА АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА ПРИ СИНУСОИДАЛЕН И ПЕРИОДИЧЕН НЕСИНУСОИДАЛЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

3

Цветелина Симеонова 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВОВИДНИ СТРУКТУРИ ЗА АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ ВЕРИГИ ПРИ СХЕМИ С ЕДИН ИЗТОЧНИК

4

Кристина Динева, Татяна Атанасова

ПОДХОДИ И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ В МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА ЗА ПЧЕЛНИ КОШЕРИ

5

Ася Асенова, Павлин Дулев

ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

6

Виктория Нечева

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ НАГЛАСИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО БИОЛОГИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ХИСТОЛОГИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО БАЗИРАН КУРС В МУДЪЛ

7

Ася Асенова, Юлий Афзали

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА 3D ПРИНТИРАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО

8

Ася Асенова

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОФТУЕР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОМИКСИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ

9

Майя П. Стойнева-Гертнер, Благой А. Узунов, Анелия Кременска 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ В КАТЕДРАТА ПО БОТАНИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ: РЕЗУЛТАТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

10

Полина Михова

ПАРАМЕТРИ ЗА ОЦЕНКА НА ОНЛАЙН ОБУЧИТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ

11

Иван Драганов, Вергиния Тодорова 

СМИСЪЛ И ЗНАЧЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

12

Ивайло Благоев, Владимир Монов

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО, БАЗИРАНА НА СТЕПЕНТА НА ВЛИЯНИЕ НА ОЦЕНЯВАНИТЕ КОМПОНЕНТИ

13

Людмил Дуриданов

ПОТАПЯНЕ В #ДИГИТАЛНАТА #ФЛУИДНОСТ НА 21. ВЕК С ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ МАЙНЪР-ПРОГРАМИ

14

Красномир Крачунов 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА: ОСНОВИ И НАЧАЛА ЗА РАЗЛИЧНИ ЛОГИКИ

15

Валентин Ценов 

ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ И ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА БТК (ВИВАКОМ)