facebook

ДепартаментТелекомуникации

Годишник Телекомуникации 2018 г., Том 5

vol5_184x250_fit_478b24840a

Годишник Телекомуникации 2018 г., Том 5

Научни и учебни издания

Годишник Телекомуникации 2018, том 5

(Yearbook Telecommunications 2018, vol. 5)

 

 Автор/и

Списък на публикациите

1

 Кристина Динева,
Татяна Атанасова

 Подходи и методи за анализ и обработка на данните в мониторингова система за пчелни кошери

2

 Ася Асенова,
Павлин Дулев

 Педагогически аспекти на образователната телевизия

3

 Виктория Нечева

 Проучване върху нагласите на студентите по биология за усвояване на учебния материал по хистология чрез електронно базиран курс в Мудъл

4

 Ася Асенова,
Юлий Афзали

 Приложение на технологията за 3D принтиране в обучението

5

 Ася Асенова

 Приложение на софтуер за създаване на образователни комикси в професионалната подготовка на бъдещи учители по биология

6

 Майя Стойнева-Гертнер,
Благой Узунов,
Анелия Кременска

 Използване на смесеното обучение в катедрата по ботаника на Софийския университет: резултати и добри практики

7

 Ивайло Благоев,
Владимир Монов

 Методология за оценка на системи за управление на обучението, базирана на степента на влияние на оценяваните компоненти

8

 Красномир Крачунов

 Области на приложение на знанията: основи и начала за различни логики

9

 Валентин Ценов

 Пазарни оценки и приватизацията на БТК (Виваком)

10

 Цветелина Симеонова

 Приложение на дървовидни структури за анализ на линейни електрически вериги при постоянни входни въздействия

11

 Цветелина Симеонова,
Алекс Велков

 Приложение на дървовидни структури за анализ на електрическата верига при синусоидален и периодичен несинусоидален режим на работа

12

 Полина Михова

 Параметри за оценка на онлайн обучителни платформи

13

 Иван Драганов,
Вергиния Тодорова

 Смисъл и значение на университетската телевизия

14

 Ludmil Duridanov

 Getting immersed in the 21st century #digital #fluidity with BA minor programs across disciplines

15

 Цветелина Симеонова

 Приложение на дървовидни структури за анализ на електростатични вериги при схеми с един източник

16

 Цветелина Симеонова  Особености на функционалното развитие на системите SCADA и NMS в жп инфраструктура