facebook

ДепартаментТелекомуникации

Годишник Телекомуникации 2015 г., Том 2

vol2_184x250_fit_478b24840a

Годишник Телекомуникации 2015 г., Том 2

Научни и учебни издания

(Yearbook Telecommunications 2015, vol. 2

 

eISSN: 2534-854X

 

Автор/и

Заглавие

1

Тереза Стефанова

Основни принципи на обучението по телекомуникации в НБУ

2

Георги Петров

Въведение в CUDA

3

Ивайло Благоев

ADDIE модел за разработка на електронно обучително съдържание

4

Анушка Станчева,

Георги Петров,

Пламен Цветков,

Васил Къдрев,

Ангел Александров,

Биляна Бенкова

Актуално състояние на изследванията на влиянието на слънчевата активност върху разпространението на радиовълните