facebook

ДепартаментТелекомуникации

Годишник Телекомуникации 2014 г., Том 1

vol1_184x250_fit_478b24840a

Годишник Телекомуникации 2014 г., Том 1

Научни и учебни издания

(Yearbook Telecommunications 2014, vol. 1

 

eISSN: 2534-854X

 

Автор/и

Заглавие

 1.

Маргарита Петкова,

Васил Къдрев

Телекомуникациите след NGN – новите мрежи на бъдещето NwGN (New Generation Networks)

 2.

Стела Костадинова,

Розалина Димова

Иновативни технологии за изграждане на мрежи за достъп от следващо поколение

 3.

Розалина Димова,

Николай Стоянов,

Васил Къдрев

Оптимизиране на надеждността на корпоративна мрежа

 4.

Радостин Долчинков

Метод на преподаване по дисциплината „Компютърно проектиране на технологични системи” в Бургаския свободен университет

 5.

Иван Колев,

Елена Колева

Съвременни лазерни технологии в компютърната и комуникационна техника

 6.

Georgi Petrov,

Anushka Stancheva,

Vasil Kadrev

Specialized databases for spectrum management research, analysis and forecasting of the effects of working electromagnetic fields

 7.

Весела Карлова-Сергиева

Количествена теория на обратната връзка – приложение и възможности в областта на робастното управление

 8.

Кристиан Томов

Критерий на система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса в телекомуникационните структури

 9.

Кристиан Томов

Разработка на модел на интегрирана вътрешна управленска система (ИВУС) и алгоритъм за оценка на оперативната ефективност

 10.

Кристиан Томов

Анализ на подходи за оценка на риска и разработка на модел за оценка на риска за интегрирана вътрешна управленска система