facebook

ДепартаментТелекомуникации

Актуално

open-scape-fusionfor-ms-lync-u-ebersicht_678x410_crop_478b24840a
28.05.2015 19:40

Унифицирани комуникации посредством OpenScape UC

Семинар

 

Корпус 2, зала 618

 

Организатор:
департамент „Телекомуникации“

 

Водещ:
доц. д-р Васил Къдрев

 

Модератор:
инж. Явор Ганчев, фирма Unify - студент

 

Една от особеностите на телекомуникационната система OpenScape Voice Server е, че предоставя възможности за разширение, надграждане и интегриране на приложни платформи, като целта е постигане на унифицирани комуникации. Целта на семинарното занятие е студентите да се запознаят с администрирането и използването на унифицирани комуникации посредством OpenScape UC, и по-специално да разгледат следните въпроси:

  • Какво представлява системата Computer Telephony Integration (CTI), въз основа на UNIFY OpenScape UC.
  • Как се прави първична конфигурация в OpenScape UC.
  • Как се използва основната функционалност на OpenScape UC.

 

OpenScape е интегриран пакет от комуникационни приложения, които работят с OpenScape Voice или HiPath 4000 телефонни централи с цел интеграция на глас, гласова поща, електронна поща и кратки чат съобщения (т.нар. Unified Communications). OpenScape UC Application V6 и V7 са разработени на базата на Services Oriented Architecture (SOA), което означава, че системата е отворена и гъвкава. Тази отвореност позволява лесно да се свърже и интегрира с почти всяко друго приложение във вече съществуваща комуникационна инфраструктура. Това води до защита на технологични инвестиции, повишаване на производителността на служителите, както и по-оптимизирани работни и бизнес процеси.

 

Доц. Къдрев е завършил ТУ-София и докторантура в Москва, има специализация в ETSI Франция. Има 32 г. стаж в областта на телекомуникациите, а преподавателски стаж от 1997 г. - във ВТУ „Т. Каблешков“–София, ТУ-Варна, Бургаски свободен университет и Русенски университет. Ръководител и супервайзор на университетската телекомуникационна и информационна мрежа на ВТУ „Т. Каблешков“ – София за периода 2001-2010 г. Преподавателски опит в НБУ – 4 години, издадени книги – 4, научни публикации – над 60.