facebook

ДепартаментТелекомуникации

Актуално

dsc0354-21_678x410_crop_478b24840a seminar_678x410_crop_478b24840a
25.05.2015 13:00

Предоставяне на телекомуникационни услуги с разпределено управление на данните - CCN/CDN

Семинар

Корпус 2, зала 701

 

Организатор:
департамент „Телекомуникации“

 

Водещ:
доц. д-р Васил Къдрев

 

Съществуващите мрежови технологии не са били първоначално пригодени за услуги като Dropbox, или iCloud, и нуждата от тяхната функционалност беше „наваксана“ от различни компании чрез резервни варианти. По-голямата част от настоящата употреба на Интернет (около 90 процента от трафика), се състои от данни, които се разпространяват от един източник към голям брой потребители.

 

Необходимостта е да се акцентира върху съдържанието, а не върху точките от интернет мрежата, между които това съдържание пътува. Всяко онлайн съдържание се криптира и кешира автоматично, и може да бъде „намерено“ не като ресурс, който е „складиран” на дадено място, а по име, и описание.

 

Доц. Къдрев е завършил ТУ-София и докторантура в Москва, има специализация в ETSI Франция. Има 32 г. стаж в областта на телекомуникациите, а преподавателски стаж от 1997 г. - във ВТУ „Т. Каблешков“–София, ТУ-Варна, Бургаски свободен университет и Русенски университет. Ръководител и супервайзор на университетската телекомуникационна и информационна мрежа на ВТУ „Т. Каблешков“ – София за периода 2001-2010 г. Преподавателски опит в НБУ – 4 години, издадени книги – 4, научни публикации – над 60.