facebook

ДепартаментТелекомуникации

Актуално

dsc0160-copy_678x410_crop_478b24840a
03.11.2015 14:40

Предизвикателства пред цифровото радиоразпръскване

Семинар

Корпус 2, зала 701

Организатор:
департамент „Телекомуникации“

Водещ:
доц. д-р Анушка Станчева

Цифровизацията е технологична иновация, която ще промени обхвата на радио и телевизионното разпръскване. Ще се дискутират ползите от преминаването към цифрово радиоразпръскване и усвояването на цифровия девидент – ресурс с изключителна, икономическа и културна стойност.

Доц. д-р Анушка Станчева е магистър, инженер по радиоелектроника,
Доктор - Устойчивост към радиосмушения на радиоелектронни средства
Област на професионални интереси - ЕМС анализи, математически модели и прогнозиране; електромагнитна съвместимост (ЕМС) на наземни радиосъобщителни системи, включително безжични системи, базирани на GSM/UMTS, CDMA, DECT и други стандарти за мобилни комуникационни системи; измерване на параметри на излъчване и на устойчивост в съответствие с хармонизираните стандарти за ЕМС.

Ръководител на Проект към ФНИ - „Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони”