facebook

ДепартаментТелекомуникации

Актуално

esf-08_678x410_crop_478b24840a
27.05.2015 11:20

Кариера в Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение" BULATSA

Семинар по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0062 „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“

Корпус 2, зала 703

Организатор:

департамент „Телекомуникации“

 

Водещи:
г-н Цеко Къкрински – Ръководител Център за подготовка
г-н Цветан Истатков – Експерт направление Обзор

 

Модератор:
доц. д-р Иван Богомилов

 

Дискутант:
гл. ас. д-р Георги Петров

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инвестира във вашето бъдеще!